بسته های ای استعلام

خانهقیمت بسته ها

هدیه ثبت نام

رایگان

3 روز
 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجادگروه کاری وارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

روزانه

10000 تومان

3 روز
 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجاد گروه کاری و ارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

ماهیانه

75000 تومان

30 روز
 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجاد گروه کاری و ارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

سالیانه

800000 تومان

365 روز
 • ارسال و دریافت استعلام عمومی
 • ایجاد گروه کاری و ارسال استعلام خرید برای اعضا آن
 • ایجاد کانال و ارسال پست برای اعضا آن
 • آنالیز بازار از طریق ترند ها
 • بایگانی دیجیتال

کارشناس دورکار

250000 تومان

30 روز
 • کارشناس اختصاصی شما به صورت دور کار (telecommuting sales expert)
 • پیگیری استعلام های ارسالی و دریافتی
 • بررسی و آنالیز بازار
 • مشاوره و هدایت کارفرما برای خرید و فروش با شرایط بهتر

پکیج فروشگاه ساز

1490000 تومان

365 روز
 • ایجاد فروشگاه اینترنتی آنلاین با قابلیت خرید آنلاین
 • بارگذاری محصولات فروشگاه شما طبق لیست کالاها با مشخصات کامل محصول
 • امکان استعلام قیمت از تمامی محصولات شما